Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng yêu cầu nghiên cứu, giải quyết việc hỗ trợ 30% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp đang ký hợp đồng thuê lại đất của các công ty khai thác hạ tầng khu công nghiệp.

Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng yêu cầu nghiên cứu, giải quyết việc hỗ trợ 30% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp đang ký hợp đồng thuê lại đất của các công ty khai thác hạ tầng khu công nghiệp.

Đà Nẵng: Giải quyết hỗ trợ 30% tiền thuê đất cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Hội đồng nhân dân Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, giải quyết hỗ trợ 30% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp đang ký hợp đồng thuê lại đất tại các khu công nghiệp.

Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng mới đây đã ban hành thông báo nội dung phiên họp thường kỳ tháng 1/2024.

Trong văn bản này, HĐND TP.Đà Nẵng, đề nghị UBND Thành phố tiếp tục rà soát, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến giá thuê đất, nhất là các doanh nghiệp ven biển.

Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, giải quyết việc hỗ trợ 30% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp đang ký hợp đồng thuê lại đất của các công ty khai thác hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn thành phố theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2023.

Vào năm 2021 và 2022, Thủ tướng có chính sách giảm 30% tiền thuê đất với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang thuê đất của nhà nước để sản xuất.

Các doanh nghiệp thuê đất công nghiệp của thành phố Đà Nẵng để sản xuất thông qua Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng (Dazico) là đơn vị đại diện nhà nước.

Dazico thu tiền và nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước. Trong đó, 133/232 doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh thuê hơn 246 ha trả tiền hàng năm; 26/57 doanh nghiệp tại khu dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng thuê 22,6 ha trả tiền hàng năm.

Các doanh nghiệp này thuê lại đất của Dazico cũng giống với thuê đất trực tiếp của Nhà nước, đủ điều kiện để được giảm 30% tiền thuê đất.

Theo Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, 159 doanh nghiệp tại KCN Hòa Khánh và Khu dịch vụ thủy sản Đà Nẵng vẫn chưa được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất 30% từ năm 2021 đến nay.

Nếu được hưởng chính sách này thì 133 doanh nghiệp ở KCN Hòa Khánh sẽ được giảm 16,7 tỷ đồng/ năm. 26 doanh nghiệp ở khu dịch vụ thủy sản Đà Nẵng sẽ được giảm 1,6 tỷ đồng/ năm.

Tin bài liên quan