Đà Nẵng thiếu hụt nguồn đất, đá cho các dự án trọng điểm

0:00 / 0:00
0:00
Giai đoạn 2022-2023, Đà Nẵng cần 1,7 triệu m3 đất cho các dự án trọng tâm, trọng điểm.
Một mỏ khai thác đá trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ảnh: N.T

Một mỏ khai thác đá trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ảnh: N.T

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết, hiện nay trên địa bàn TP. Đà Nẵng đang có 20 mỏ còn cấp phép để khai thác, trong đó trữ lượng khai thác đá là gần 800 nghìn m3 và trữ lượng khai thác đất là gần 1,5 triệu m3.

“Theo số liệu các ban quản lý báo cáo, đối với các dự án trọng tâm, trọng điểm của TP. Đà Nẵng trong giai đoạn 2022-2023 cần khoảng 1,7 triệu m3 đất. Như vậy công suất mỏ hiện tại không đáp ứng”, ông Hùng cho hay.

Để giải quyết tình trạng này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND TP. Đà Nẵng đẩy nhanh tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác để tiến hành các bước khai thác các mỏ theo quy hoạch.

Ngoài ra, ông Hùng cho rằng, Đà Nẵng có thể cho bóc trước tầng phủ một số mỏ đá, cấp nguồn đất cho các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, UBND TP. Đà Nẵng có thể xem xét cho phép ban quản lý các dự án được khai thác đá trong phạm vi dự án nếu việc khai thác khoáng sản này đáp ứng được tiêu chí quy định tại Điều 2, Nghị định 158 ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Về lâu dài, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện việc khoanh định các vùng, khu vực có tiềm năng để tích hợp vào Quy hoạch TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050; tiếp tục triển khai các thủ tục đấu giá, đấu thầu lựa chọn cấp quyền khai thác đối với các mỏ này.

Tin bài liên quan