Đà Nẵng yêu cầu tăng cường điều hành phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với phòng chống dịch

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục thực hiện triển khai phòng, chống dịch bệnh corona đi đôi với tăng cường điều hành phát triển kinh tế.

Công văn số 3972/CVTU  ngày 11/2 do Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ký gửi các: Cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; Ban cán sự đảng, đảng đoàn; Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thành phố; Quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Các hội, hiệp hội doanh nghiệp nêu rõ:

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút tiếp tục có những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đồng thời, cùng với những khó khăn từ tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, bất động sản, vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án động lực, trọng điểm trong những tháng cuối năm 2019, đầu năm 2020, dự báo có khả năng ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng của thành phố trong năm 2020.

Vì vậy, để chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu đề ra tại Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thường trực Thành ủy yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và thành phố trong triển khai phòng, chống dịch bệnh trên tinh thần không chủ quan nhưng không hoang mang, dao động, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống người dân, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Thành ủy yêu cầu chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất; đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá, dự báo tình hình và có giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố, nhất là trên các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng trong thời gian đến, trong đó, quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương:

Chủ động đánh giá tình hình theo thực tiễn của từng địa phương, đơn vị để có kế hoạch, lộ trình cụ thể nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và đề ra kịch bản, phương án ứng phó kịp thời, toàn diện nhằm bù đắp sự suy giảm tăng trưởng hiện nay.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh các thủ tục quy hoạch, đầu tư, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2020 theo kế hoạch và lộ trình đề ra. Tập trung xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai có kết quả các công trình, dự án được trao Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư tại Tọa đàm mùa Xuân 2019, các dự án xúc tiến tại Tọa đàm mùa Xuân 2020 cũng như các công trình trọng điểm, mang tính động lực. Xem đây là giải pháp quan trọng, cấp bách, cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố, đảm bảo bền vững, lâu dài.

Ngoài ra, đối với một số ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh như dịch vụ du lịch, giáo dục và đào tạo, hoạt động trong các khu công nghiệp: Đề nghị sớm triển khai kế hoạch đa dạng hóa thị trường, cơ cấu lại nguồn khách, đẩy mạnh đầu tư, triển khai các sản phẩm dịch vụ mới phục vụ du lịch, như: các khu mua sắm miễn thuế, hoạt động vui chơi, giải trí về đêm; xử lý tốt những ảnh hưởng của dịch bệnh đến lực lượng lao động, nguồn cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư...; chủ động xây dựng giáo trình, giáo án điện tử, trực tuyến, đáp ứng kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến chương trình học tập của học sinh, học viên, sinh viên trước tình hình dịch bệnh có khả năng kéo dài cũng như các trường hợp thiên tai, dịch bệnh tương tự về sau...

Tin bài liên quan