Dabaco giải trình lợi nhuận quý III/2016 tăng đột biến

Dabaco giải trình lợi nhuận quý III/2016 tăng đột biến

(ĐTCK) CTCP Dabaco (DBC – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 và giải trình nguyên nhân lợi nhuận trong kỳ tăng mạnh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016, doanh thu của DBC đạt 1.696,94 tỷ đồng, tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2015; lợi nhuận sau thuế 129,77 tỷ đồng, tăng 77,57% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Tập đoàn đạt 4.716,72 tỷ đồng, tăng 5,53% so với cùng kỳ và hoàn thành 55,78% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 391,78 tỷ đồng, tăng 113,66% so với cùng kỳ và hoàn thành vượt 34,5% kế hoạch năm.

Giải trình nguyên nhân khiến lợi nhuận quý III/2016 tăng mạnh so với quý III/2015, theo BBC, do quý III/2016, sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tăng cao và hoạt động sản xuất kinh doanh giống gia súc, gia cầm trong kỳ cũng đạt tốt.

Theo bảng cân đối kế toán tính đến thời điểm 30/9/2016, tổng nguồn vốn của DBC đạt hơn 5.190 tỷ đồng, tăng 12,46% so với đầu năm; trong đó, tiền giảm 42,73% xuống 83,77 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 30,97% xuống 1.552,5 tỷ đồng; trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 150% lên 1.064,7 tỷ đồng.

Nợ phải trả tính đến thời điểm này hơn 2.910 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với đầu năm, trong đó, nợ ngắn hạn giảm nhẹ 1,7%, ở mức 2.370 tỷ đồng; nợ dài hạn tăng 109,65% lên gần 541 tỷ đồng.

Tin bài liên quan