Dabaco “lấn sân” sang bất động sản

Dabaco “lấn sân” sang bất động sản

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán DBC)  vừa quyết định thành lập công ty con hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản nhà ở và bất động sản công nghiệp. 

Theo đó, Dabaco sẽ thành lập 1 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Công ty này sẽ có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, do Dabaco sở hữu 100% vốn. 

Đồng thời, Dabaco cũng thành lập thêm 1 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp và dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Công ty này có vốn điều lệ 43 tỷ đồng, do Dabaco sở hữu 100%. 

9 tháng đầu năm 2018, Dabaco đã hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế với 246 tỷ đồng. Toàn bộ khoản lợi nhuận này đến từ lĩnh vực sản xuất - kinh doanh chính trong lĩnh vực nông nghiệp. Dabaco cũng đang lên lộ trình chuyển cổ phiếu niêm yết từ sàn HNX sang sàn HOSE.

Tin bài liên quan