Dabaco Việt Nam (DBC) muốn thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100% trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã chứng khoán DBC - sàn HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.
Dabaco Việt Nam (DBC) muốn thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100% trong năm 2022

Theo đó, trong năm 2022, Công ty dự kiến tổng doanh thu là 22.558,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 918,1 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch năm 2021, công ty ước tính kế hoạch năm 2022 tăng 11%.

Xét về kế hoạch đầu tư, trong năm 2022, Công ty dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vắc xin trên khu đất tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện.

Ngoài ra, thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng Khu chăn nuôi lợn giống tại huyện Gia Bình với công suất là 2.400 nái và 3.000 hậu bị. Trong đó, tổng vốn đầu tư lên tới 278 tỷ đồng, công ty sẽ sử dụng vốn tự có, vốn vay và các nguồn huy động khác. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2022 đến năm 2023 và giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai.

Bên cạnh đó, một nội dung đáng chú ý là công ty dự kiến xin ý kiến cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 từ nguồn quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy, nếu cổ đông đồng ý và doanh nghiệp thực hiện sẽ nâng vốn điều lệ từ 1.152,4 tỷ đồng lên 2.304,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/1/2022, cổ phiếu DBC giảm 400 đồng về 74.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan