Đại hội đồng cổ đông Coninco (CNN) thống nhất chi 10,7 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2023

Đại hội đồng cổ đông Coninco (CNN) thống nhất chi 10,7 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáng ngày 27/05/2024 tại hội trường tầng 11 tòa nhà Coninco Tower, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco (mã chứng khoán CNN: UPCoM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Báo cáo tại Đại hội, lãnh đạo Coninco cho biết, kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2023 đánh dấu một năm thành công của Công ty khi doanh số ký hợp đồng đạt gần 1.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kinh doanh (tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, thu nhập bình quân của người lao động, nộp ngân sách nhà nước...) vượt trên 20% kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

Đại hội đã bỏ phiếu thông qua các nội dung tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế; phương án phân chia lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch sản xuất - kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Quyết toán thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024; Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Nguyễn Huy Quang, đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Đối với việc phân phối lợi nhuận năm 2023, đại hội thống nhất với 17,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế được phân phối, Công ty sẽ dành 10,7 tỷ đồng để chia cổ tức, số còn lại chi cho các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi và thưởng ban điều hành.

Coninco tiền thân là Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập tháng 4/1979, đến tháng 6/1994 được chuyển đối thành doanh nghiệp tư vấn xây dựng hạng 1 trực thuộc Bộ Xây dựng. Tháng 12/2006, Công ty Coninco được Bộ Xây dựng phê duyệt chuyển đổi thành công ty cổ phần. Hiện nay, Công ty Coninco là công ty cổ phần đại chúng có vốn điều lệ 88 tỷ đồng, cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: CNN) được giao dịch trên sàn UPCoM. Trong đó, tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) là 19,7%, các cổ đông khác chiếm 80,3%.

Tin bài liên quan