Ông Trần Ngọc Tâm (trái), tân Tổng giám đốc Nam Á Bank.

Ông Trần Ngọc Tâm (trái), tân Tổng giám đốc Nam Á Bank.

Đại hội đồng cổ đông Nam A Bank: Tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng, sẽ lên sàn năm nay

(ĐTCK) Sáng ngày 28/4, Nam A Bank tiến hành ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua các chương trình hành động trong năm và trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng, niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Cụ thể, HĐQT Nam A Bank đã trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, từ mức 3.021 tỷ hiện nay.

Theo đó, Ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 11%, tổng số tiền tăng vốn là 332 tỷ đồng. Đồng thời, Nam A Bank sẽ phát hành cổ phiếu phổ thông với lượng chào bán là hơn 164,6 triệu cổ phần với giá không thấp hơn mệnh giá. Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu (dự kiến 906 tỷ); cán bộ nhân viên ngân hàng (dự kiến hơn 45 tỷ đồng) và phát hành ra bên ngoài (khoảng 695 tỷ đồng).

Đáng chú ý, một nội dung quan trọng khác được ĐHCĐ thông qua là niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT cho biết, tại đại hội năm 2015, cổ đông đã giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu, nhưng do giai đoạn 2015 - 2017, thị trường nói chung diễn biến chưa thuận lợi và sự quan tâm đến cổ phiếu Nam A Bank còn chưa đủ để Ngân hàng quyết định niêm yết.  

Kết thúc năm 2017, tổng tài sản của Nam A Bank tăng 27,04%, đạt 109% kế hoạch; Huy động vốn tăng 22,4%, đạt 102% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 430% so với kế hoạch đề ra… Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,95%. Đồng thời, Ngân hàng cũng đã trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định.      

Tuy nhiên, năm 2018, TTCK có những thuận lợi hơn, HĐQT trình cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu, đồng thời giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Năm 2018, Nam A Bank tiếp tục tái cơ cấu giai đoạn 2 (2016 - 2020) theo phương án đã được NHNN phê duyệt.

Năm nay, Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng thêm 21% lên 66.000 tỷ đồng; huy động vốn tăng 31% đạt 55.000 tỷ; tín dụng tăng 16% đạt 42.000 tỷ và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng.

Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận, sẽ trích 20% phần vượt đó vào quỹ khen thưởng và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện, báo cáo cổ đông trong lần họp tiếp theo.

Cũng theo HĐQT Nam  A Bank, việc tái cấu trúc bộ máy theo dòng sản phẩm và hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng cũng như đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được Nam A Bank quan tâm và chú trọng.

Bên cạnh đó, hoạt động công nghệ thông tin luôn đảm bảo vận hành ổn định xuyên suốt, an toàn, bảo mật cao. Đồng thời, Nam A Bank cũng không ngừng nâng cao công nghệ, mở rộng tiện ích, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn công nghệ 4.0.

Đặc biệt, tại ĐHCĐ lần này, Nam A Bank thông qua Đại hội quyết định bổ nhiệm  ông Trần Ngọc Tâm, giữ chức Tổng giám đốc Nam A Bank và được NHNN chấp thuận theo quyết định số 2938/NHNN-TTGSNH ngày 27/04/2018 cũng là nội dung quan trọng.

Ông Trần Ngọc Tâm sinh năm 1973 tốt nghiệp thạc sĩ quản trị Kinh doanh tại Đại học UBIS Thụy Sỹ. Ông có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng kinh qua nhiều vị trí trọng yếu tại các tổ chức kinh tế có uy tín.

Tin bài liên quan