Đại hội đồng cổ đông thường niên NCB: Tăng vốn điều lệ lên hơn 5.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên NCB: Tăng vốn điều lệ lên hơn 5.000 tỷ đồng

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ thêm 2.000 tỷ đồng lên hơn 5.000 tỷ đồng vào cuối 2018. Được biết, kế hoạch tăng vốn của NCB sẽ có sự tham gia của đối tác chiến lược nước ngoài.

Kết thúc năm 2017, NCB cơ cấu tổng tài sản đạt 72.000 tỷ đồng; hoạt động huy động và cho vay đều có mức tăng trưởng trên 20% so với 2016 và ở mức cao so với bình quân thị trường.

Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.225 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2016. Doanh thu từ phí dịch vụ đạt 137 tỷ đồng, tăng trưởng 58% so với năm 2016.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 266 tỷ đồng, tăng trên 26% so với năm 2016. Chất lượng bảng cân đối tài sản tiếp tục được cải thiện và mức tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt ở mức theo quy định của NHNN.

Đáng chú ý, trong năm 2017, NCB đã thực hiện việc củng cố bộ máy nhân sự cấp cao ở vị trí Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở các bước chuẩn bị và nền tảng từ 2017, NCB đặt ra mục tiêu trong năm 2018 với tổng tài sản đạt 94.690 tỷ đồng (tăng 32% so 2017). Huy động và cho vay khách hàng tương ứng là 63.660 tỷ đồng (tăng 24% so 2017) và gần 40.600 tỷ đồng (tăng 26% so 2017). Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 327 tỷ đồng (tăng 23% so 2017).

Đặc biệt, NCB sẽ phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ thêm 2.000 tỷ đồng, tăng vốn lên hơn 5.000 tỷ đồng vào cuối 2018. Được biết, kế hoạch tăng vốn của NCB sẽ có sự tham gia của đối tác chiến lược nước ngoài, dự kiến được lựa chọn trước 30/6/2018 từ số 3 nhà đầu tư được lựa chọn vào danh sách ngắn có tham gia tại ĐHCĐ lần này với tư cách khách mời.

Tại đại hội, các cổ đông cũng thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng Quản trị và 1 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, các cổ đông cũng thông qua việc từ nhiệm của 1 thành viên Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân.

Đại hội đồng cổ đông thường niên NCB: Tăng vốn điều lệ lên hơn 5.000 tỷ đồng ảnh 1

 Ông Trần Quốc Hùng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng nhà nước TP. Hà Nội phát biểu tại đại hội. 

Ông Trần Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng nhà nước TP. Hà Nội cho biết, cơ quan quản lý tin tưởng về một sự phát triển mạnh mẽ của NCB trong thời gian tới và cho rằng NCB cần thúc đẩy việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược, để mang lại kết quả tốt, gia tăng giá trị không chỉ cho Ngân hàng Quốc Dân mà còn cho cổ đông, đối tác, khách hàng và đóng góp cho nền kinh tế.

Tin bài liên quan