Công ty Đại Thiên Lộc cho biết thua lỗ vì giá thép, tôn trên thị trường xuống thấp

Công ty Đại Thiên Lộc cho biết thua lỗ vì giá thép, tôn trên thị trường xuống thấp

Đại Thiên Lộc (DTL): Doanh thu tăng nhưng kinh doanh vẫn thua lỗ hơn 93 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc (mã chứng khoán DTL) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) về sụt giảm lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023.

Tại báo cáo tài chính công ty mẹ, trong quý II/2023, công ty ghi nhận doanh thu đạt 16,8 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế quý II âm 93,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi 10,1 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II, doanh thu công ty ghi nhận đạt 461 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái tương ứng mức tăng 35,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù doanh thu tăng nhưng công ty vẫn lỗ 54,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 10,3 tỷ đồng.

Công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu của doanh thu công ty mẹ trong quý II/2023 thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái do giá bán các sản phẩm xuống thấp, doanh thu của thị trường xuất khẩu giảm mạnh. Chỉ tiêu lợi nhuận có sự chênh lệch lớn ở công ty mẹ do khoản trích lập dự phòng đầu tư vào công ty con.

Còn chỉ tiêu doanh thu hợp nhất quý II tăng nhưng công ty vẫn lỗ vì giá bán thép, tôn trên thị trường xuống thấp.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, tại báo cáo tài chính Công ty mẹ của Công ty cổ phần thép Đại Thiên Lộc ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 120,6 tỷ đồng, tăng 59 tỷ đồng so với kết quả đạt được của cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022, tương ứng mức tăng 95%.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ lại âm 93,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, cùng kỳ năm ngoái công ty lãi 21,5 tỷ đồng.

Công ty cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023 doanh thu của công ty có tăng hơn cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận giảm hơn do giá bán các sản phẩm xuống thấp và doanh thu của thị trường xuất khẩu giảm mạnh. Ngoài ra, chỉ tiêu lợi nhuận có sự chênh lệch lớn ở công ty mẹ do khoản trích dự phòng đầu tư vào công ty con.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc, doanh thu đạt 1.005 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế âm 93,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi 30,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính bán niên sau soát xét, phần lỗ của Công ty ghi nhận tăng thêm 383 triệu đồng, lỗ trong 6 tháng đầu năm 2023 sau soát xét là 93,5 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân, khi thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023, kiểm toán viên đã đưa ra một số bút toán điều chỉnh cho phù hợp với quy định. Sự điều chỉnh này làm thay đổi một số chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và làm lợi nhuận sau thuế giảm 383 triệu đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2023, Đại Thiên Lộc có tổng tài sản đạt 2.092 tỷ đồng, giảm 11,6% so với hồi đầu năm. Trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn đạt 1.533 tỷ đồng, chiếm đến 73,2% tổng tài sản. Tiền và các khoản tương đương tiền của công ty chỉ 4,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho của công ty chiếm đến 56% tổng tài sản với 1.181 tỷ đồng. Lượng hàng tồn kho chỉ giảm nhẹ gần 5% so với hồi đầu năm.

Tài sản dài hạn của công ty là 558 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản cố định (334 tỷ đồng).

Về cơ cấu nguồn vốn, công ty hiện có vốn chủ sở hữu đạt hơn 818 tỷ đồng, nhưng nợ phải trả lên đến 1.273 tỷ đồng, cao gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. Chiếm đến 97% tổng dư nợ của công ty là nợ ngắn hạn với 1.237 tỷ đồng. Riêng vay và nợ thuê tài chính là 1.090 tỷ đồng (giảm nhẹ 10 % so với hồi đầu năm).

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/8, cổ phiếu DTL của công ty có thị giá 26.700 đồng/cổ phiếu, tăng 1,14% so với phiên trước đó.

Tin bài liên quan