Đắk Lắk điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Đắk Lắk đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương, với tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 là hơn 3.900 tỷ đồng.
HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương.

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa qua đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương là hơn 3.965 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn Trung ương cân đối vốn đầu tư phát triển trong nước là hơn 905 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất là hơn 2.398 tỷ đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết là 160 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn vốn bội chi ngân sách địa phương là 54,4 tỷ đồng; bù hụt thu từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021, năm 2022 là 446,7 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch phân bố vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương thì nguồn Trung ương cân đối vốn đầu tư phát triển trong nước được bố trí cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp hơn 528,3 tỷ đồng; đối ứng cho các dự án ODA hơn 13,8 tỷ đồng;

Ngoài ra, bố trí vốn hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã là 6 tỷ đồng; bố trí chi phí giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1 là hơn 266,7 tỷ đồng.

Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới là hơn 58,4 tỷ đồng; vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 là hơn 32,1 tỷ đồng.

Nghị quyết của HĐND tỉnh Đắk Lắk cũng nêu rõ, đối với nguồn tiền thu sử dụng đất hơn 2.398 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh thực hiện hơn 718,9 tỷ đồng, còn nguồn tiền thu sử dụng đất cấp huyện thực hiện hơn 1.680 tỷ đồng.

Ngoài ra, nguồn vốn từ thu xổ số kiến thiết là 160 tỷ đồng để bố trí đối ứng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế , xã hội và bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện để đầu tư cơ sở vật chất giáo dục theo phân cấp.

Đối với nguồn vốn bội chi ngân sách địa phương là 54,4 tỷ đồng, trường hợp tỉnh có nhu cầu vay thì bố trí vay lại đối với các dự án ODA. Ngoài ra, đối với bù hụt thu từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021, năm 2022 là 446,7 tỷ đồng, bố trí chi phí giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1).

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tin bài liên quan