Đạm Cà Mau đạt 64% kế hoạch lợi nhuận năm 2018

Đạm Cà Mau đạt 64% kế hoạch lợi nhuận năm 2018

(ĐTCK) Trong 2 quý đầu năm, công ty hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Với việc sản xuất ổn định, đặc biệt nhà máy Đạm Cà Mau cán mốc 5 triệu tấn sản lượng trong tháng 5/2018 và tình hình kinh doan thuận lợi đã giúp Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã DCM) hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ.

Cụ thể, Đạm Cà Mau cho biết, 6 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất đạt 400,36 nghìn tấn, đạt 53,3% kế hoạch năm 2018, sản lượng tiêu thụ phân bón các loại đạt 486,907 tấn, đạt 57,9% kế hoạch năm 2018. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu thuần 3.342 tỷ đồng, tăng 7% so với nửa đầu năm ngoái và thực hiện được 60,81% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của công ty là 435,5 tỷ đồng, đạt 63,6% so với kế hoạch năm 2018.

Đặc biệt, trong tháng 7/2018 công ty đã thực hiện tái cơ cấu khoản nợ vay ngoại tệ, chủ động trả nợ trước hạn 50 triệu USD để hạn chế rủi ro do biến động tỷ giá. Với việc trả trước hạn khoản vay này, công ty sẽ giảm được chi phí lãi vay khoảng 10,3 triệu USD. Công ty đã thực hiện việc trả nợ trước hạn trước khi NHNN điều chỉnh tỷ giá cơ bản USD/VND và đã tiết kiệm gần 10 tỷ đồng do tỷ giá tăng ngay sau đó.

Tin bài liên quan