Dành hơn 12.000 tỷ đồng ngân sách mua vắc-xin phòng Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Đến hết ngày 31/1/2021, không kể các khoản đã được chuyển nguồn sang năm 2021 theo quy định, dự toán kinh phí ngân sách Trung ương năm 2020 vẫn còn 64.760 tỷ đồng chưa sử dụng.
Phiên họp chiều 27/4 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội .

Phiên họp chiều 27/4 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội .

Tiếp tục phiên họp thứ 55, chiều 27/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020.

Theo tờ trình của Chính phủ, đến hết ngày 31/1/2021, không kể các khoản đã được chuyển nguồn sang năm 2021 theo quy định, dự toán kinh phí ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2020 vẫn còn 64.760 tỷ đồng chưa sử dụng. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ dùng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020, trong đó dành để mua vắc xin phòng Covid-19 là 12.100 tỷ đồng.

Thẩm tra đề nghị của Chính phủ, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ do đây là việc cần thiết, cấp bách và tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý Chính phủ cần hỗ trợ cho các địa phương khó khăn trong cân đối ngân sách phù hợp với tiến độ mua, sử dụng vắc xin..

Chính phủ cũng đề nghị cho phép trình Quốc hội xem xét, quyết định: chuyển nguồn 1.237 tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch chưa sử dụng của Bộ Y tế sang năm 2021 để mua vắc-xin phòng dịch Covid-19. Kết hợp với chuyển nguồn 12.100 tỷ đồng tiết kiệm chi nêu trên, tổng số chuyển nguồn sang năm 2021 để mua vắc xin phòng Covid-19 là 13.300 tỷ đồng, đáp ứng 83,1% phần kinh phí trung ương phải đảm bảo. Nhu cầu kinh phí để mua vắc-xin còn lại, sẽ xử lý từ nguồn dự toán NSNN năm 2021.

Theo Ủy ban Tài chính - ngân sách, đề xuất chuyển nguồn khoản tiền trên của Chính phủ là hợp lý trong bối cảnh diễn biến Covid-19 khó lường. Tuy nhiên, theo Luật Ngân sách nhà nước, khoản chi này không nằm trong số các khoản được chuyển nguồn sang năm sau. Để quyết toán, cơ quan thẩm tra tài chính đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV vào cuối tháng 7 năm nay.

Tin bài liên quan