Đạt Phương (DPG): 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 284,03 tỷ đồng, tăng 22,7%

Đạt Phương (DPG): 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 284,03 tỷ đồng, tăng 22,7%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đạt Phương (Mã chứng khoán DPG - sàn HOSE) công bố Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2022.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Đạt Phương ghi nhận doanh thu đạt 1.344,4 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 284,03 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 42,5% về còn 34,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 11,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 46,9 tỷ đồng lên 466,02 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 140%, tương ứng tăng thêm 11,87 tỷ đồng lên 20,35 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng nhẹ 3,5%, tương ứng tăng thêm 2,94 tỷ đồng lên 85,89 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 7,7%, tương ứng tăng thêm 5,93 tỷ đồng lên 83,36 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, Đạt Phương đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3.825 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 442 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 64,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Sau kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2022, Đạt Phương ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 297,5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập dương 82 tỷ đồng, tức giảm 379,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 120,8 tỷ đồng so với báo cáo tự lập âm 196,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 327,5 tỷ đồng; dòng tiền tài chính tăng thêm 51,94 tỷ đồng so với báo báo cáo tự lập lên 130,84 tỷ đồng.

Như vậy, sau với cùng kỳ năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 297,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 25,5 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản tăng 3% so với đầu năm lên 6.131,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 2.400,7 tỷ đồng, chiếm 39,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.493 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.282,1 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 698,9 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Tài sản dở dang trước kiểm toán ảnh 2

Tài sản dở dang trước kiểm toán

Điểm đáng lưu ý, trước kiểm toán tồn kho chỉ ghi nhận nhận 768,8 tỷ đồng nhưng sau kiểm toán đã là 1.493 tỷ đồng, tức tăng 94,2% so với trước kiểm toán (tăng thêm 724,2 tỷ đồng). Ngược lại, tài sản dở dang dài hạn giảm 93,8% so với báo cáo tự lập, tương ứng giảm 724,2 tỷ đồng về 47,8 tỷ đồng.

Tài sản dở dang sau kiểm toán ảnh 3

Tài sản dở dang sau kiểm toán

Như vậy, nhiều khả năng sau kiểm toán khoản mục tài sản dở dang dài hạn chuyển sang tồn kho.

Có thể thấy việc kết chuyển từ tài sản dở dang dài hạn sang tồn kho, điều này làm tăng tồn kho và là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/8, cổ phiếu DPG giảm 1.100 đồng về 46.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan