Đạt Phương (DPG): Nhiều người thân lãnh đạo đồng loạt bán ra cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Người thân lãnh đạo tại Công ty cổ phần Đạt Phương (Mã chứng khoán DPG - sàn HOSE) vừa đồng loạt bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu.
Đạt Phương (DPG): Nhiều người thân lãnh đạo đồng loạt bán ra cổ phiếu

Theo đó, bà Lương Thị Cường, chị gái ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT vừa bán ra 11.200 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 11.250 cổ phiếu về 4.550 cổ phiếu. Trong đó, sau giao dịch còn lại 50 cổ phiếu và nhận thêm 4.500 cổ phiếu thưởng chốt ngày 19/7. Giao dịch được thực hiện từ 1/7 đến 22/7.

Ông Nguyễn Thành Luân, con rể ông Đặng Hoàng Huy, Thành viên HĐQT bán ra 130.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,289% về còn 0,019% vốn điều lệ, giao dịch thực hiện từ 29/6 đến 22/7.

Bà Đặng Thanh Hường, con gái ông Đặng Hoàng Huy vừa bán ra 69.637 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 69.600 cổ phiếu về 10.691 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện từ 28/6 đến 21/7. Trong đó, 10.654 cổ phiếu là cổ phiếu thưởng chốt ngày 19/7 và 37 cổ phiếu cũ còn lại.

Trong quý I/2021, DPG ghi nhận doanh thu đạt 458,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,1% và tăng 188% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27,9% lên 53,1%.

Trong đó, lợi nhuận gộp tăng 84,4% lên 243,4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 16% về 42,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 276,1% lên 42,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Được biết, năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần 2.756 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 368,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 30,1% và 56,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kết thúc quý đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 34,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 3,2% về 4.666,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.208,3 tỷ đồng, chiếm 47,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 625,7 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 610,6 tỷ đồng, chiếm 13,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 496,6 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/7, cổ phiếu DPG giảm 850 đồng, tương ứng giảm 2,6% về 31.800 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan