Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Quý III/2021 thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Quý III/2021 thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý III/2021.

Theo đó, trong quý III/2021, CII ghi nhận doanh thu đạt 258,74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,65 tỷ đồng, lần lượt giảm 85,8% và 86,9% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 79,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 267,47 tỷ đồng về 69,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 29,3%, tương ứng tăng thêm 83,76 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 9,8%, tương ứng giảm 30,3 tỷ đồng về 278 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 45,6%, tương ứng giảm 100,23 tỷ đồng về 119,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (Lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III/2021, lợi nhuận cốt lõi âm 50,15 tỷ đồng, tức giảm 167,24 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Như vậy, công ty chỉ thoát lỗ chủ yếu do việc ghi nhận doanh thu tài chính tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.223,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125,91 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,6% và 72,7% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu tài chính trong 9 tháng đầu năm 2021 của CII

Cơ cấu doanh thu tài chính trong 9 tháng đầu năm 2021 của CII

Trong đó, đặc biệt công ty có ghi nhận doanh thu tài chính đột biến từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư là 370 tỷ đồng so với cùng kỳ không có.

Được biết, trong năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 615 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 34,08 tỷ đông, công ty mới hoàn thành 5,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 1.083,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.484,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 192,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.055 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính liên tục âm kéo dài.

Được biết, trong năm 2020, dòng tiền kinh doanh chính của công ty cũng âm lên tới 1.393,9 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của CII tăng 3,4% so với đầu năm lên 30.549,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 9.549,8 tỷ đồng, chiếm 31,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đạt 8.770,5 tỷ đồng, chiếm 28,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 5.656,5 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 4,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 216 tỷ đồng lên 5.211,6 tỷ đồng; tồn kho tăng 20,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 971 tỷ đồng lên 5.656,5 tỷ đồng và đây chính là hai nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm kéo dài.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tiếp tục tăng 6,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.082,8 tỷ đồng lên 17.661 tỷ đồng và chiếm 227% vốn chủ sở hữu.

CII tiếp tục chịu áp lực trả nợ vay trong vòng 1 năm tới

CII tiếp tục chịu áp lực trả nợ vay trong vòng 1 năm tới

Trong đó, lịch trả nợ các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong vòng 1 năm là 727 tỷ đồng; lịch thanh toán của các khoản trái phiếu là 1.221,3 tỷ đồng. Như vậy, hai khoản mục này tổng là 1.948,3 tỷ đồng. Ngược lại, tính tới 30/9/2021, công ty chỉ còn 936,8 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, thấp hơn nghĩa vụ trả gốc vay trong 1 năm là 1.011,5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu CII tăng 250 đồng lên 22.450 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan