Đầu tư Hải Phát (HPX): Kết quả kinh doanh quý IV giảm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đầu tư Hải Phát (HPX): Kết quả kinh doanh quý IV giảm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Mã chứng khoán HPX – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 412,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 186,8 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 17,9% lên 28,6%.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 Doanh nghiệp có thuyết minh kết quả kinh doanh kém khả quan, dẫn tới lợi nhuận giảm.

Luỹ kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.329,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 293,6 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 2.138 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 412 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng 7,7% lên 7.355,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 2.286,6 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.002,5 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản; bất động sản đầu tư đạt 967 tỷ đồng, chiếm 13,1% tổng tài sản.

Trong năm, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 21,3%, tương ứng tăng 428,7 tỷ đồng lên 2.440,3 tỷ đồng và chiếm 33,2% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 02/02, cổ phiếu HPX tăng 1.050 đồng lên 39.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan