Đầu tư Hải Phát (HPX): Sau bán giải chấp 21,8% vốn điều lệ, Chủ tịch tiếp tục đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cổ phiếu giảm 87,2% giá trị, Chủ tịch CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX - sàn HoSE) vẫn đăng ký bán ra 10 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về 19,6% vốn điều lệ.
Ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư Hải Phát.

Ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư Hải Phát.

Cụ thể, ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu HPX để giảm sở hữu từ 22,89% về còn 19,6% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/12/2022 đến ngày 24/1/2023.

Ngoài ra, ông Đỗ Quý Đường, em trai ông Đỗ Quý Hải đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HPX để nâng sở hữu từ 0,17% lên 3,46% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/12/2022 đến ngày 24/1/2023.

Được biết, từ ngày 4/11 đến ngày 21/12, cổ phiếu HPX giảm gần 80% từ 25.600 đồng về 5.130 đồng/cổ phiếu và nếu nhìn rộng ra từ ngày 26/11/2021 tới nay, cổ phiếu HPX đã giảm 87,2% từ 40.000 đồng/cổ phiếu.

Gia đình ông Đỗ Quý Hải bị bán giải chấp 21,8% vốn điều lệ

Cụ thể, trong hai ngày 8 và 9/12, ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT Đầu tư Hải Phát tiếp tục bị bán giải chấp 4,15 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về 22,88% vốn điều lệ.

Nếu tính từ ngày 28/11 đến ngày 9/12, gia đình ông Đỗ Quý Hải bị bán giải chấp khoảng 66.207.028 cổ phiếu HPX, tương đương 21,8% vốn điều lệ tại Đầu tư Hải Phát.

Trước đó, ngày 30/11, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital bán ra toàn bộ 36.213.187 cổ phiếu HPX để giảm sở hữu từ 11,91% vốn điều lệ về 0% vốn điều lệ. Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited bán toàn bộ 26.545.716 cổ phiếu; Amersham Industries Limited bán toàn bộ 7.883.486 cổ phiếu; và Wareham Group Limited bán toàn bộ 1.783.985 cổ phiếu.

Sau giao dịch thoái toàn bộ, nhóm Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Đầu tư Hải Phát.

Nếu tính cả cổ đông lớn và gia đình ông Đỗ Quý Hải, nhóm này đã bán ra 102,42 triệu cổ phiếu HPX, tương đương khoảng 33,7% vốn điều lệ.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Lệ Dung, mẹ ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ 1.216.677 cổ phiếu HPX để giảm sở hữu từ 0,4% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/12/2022 đến 6/1/2023.

Đầu tư Hải Phát đang có dư nợ trái phiếu dài hạn lên tới 2.650,04 tỷ đồng

Tính tới 30/9/2022, Đầu tư Hải Phát đang có tổng dư nợ ngắn hạn và dài hạn là 4.754,7 tỷ đồng, chiếm 46,2% tổng nguồn vốn và bằng 1,31 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, 1.518,6 tỷ đồng là nợ ngắn hạn và 3.236,1 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.

Theo thuyết minh của Báo cáo tài chính quý III/2022, Đầu tư Hải Phát đang có tổng dư nợ 2.650,04 tỷ đồng dài hạn liên quan tới 8 lô trái phiếu.

Cụ thể, lô trị giá 449,82 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Navibank; lô 349,79 tỷ đồng được tư vấn bởi Navibank; lô 300 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Smart Invest; lô 255,47 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán MB; lô 496,45 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Smart Invest; lô 298,73 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam; lô 249,78 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Dầu khí; và lô 250 tỷ đồng được tư vấn bởi Chứng khoán Bảo Việt.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/12, cổ phiếu HPX giảm sàn 380 đồng về 5.130 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan