Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI): Quý IV/2020 doanh thu đạt 72,7 tỷ đồng, giảm gần 31%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (Mã chứng khoán: CCI – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.
Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI): Quý IV/2020 doanh thu đạt 72,7 tỷ đồng, giảm gần 31%

Theo đó, trong quý IV/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 72,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 30,8% và 18,2% so với quý IV/2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 12,3% lên thành 15,8%.

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 290,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 30,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,5% và tăng 1,7% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020 doanh nghiệp hoàn thành 101,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, doanh nghiệp lên kế hoạch năm 2020 với tổng doanh thu là 313,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 29,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 22% và đi ngang so với thực hiện năm 2019. Bên cạnh đó, doanh nghiệp lên kế hoạch cổ tức tối thiểu từ 12% trở lên trong năm 2020.

Kết thúc năm tài chính 2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ 0,3% lên 692,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 268,7 tỷ đồng, chiếm 38,8% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 196,3 tỷ đồng, chiếm 28,3% tổng tài sản; bất động sản đầu tư đạt 143,1 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/01, cổ phiếu CCI đóng cửa giá tham chiếu 15.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan