Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): 6 tháng đầu năm lãi ròng đạt 549,7 tỷ đồng, tăng 30%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP - UPCoM) mới công bố báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): 6 tháng đầu năm lãi ròng đạt 549,7 tỷ đồng, tăng 30%

Cụ thể, trong quý II, doanh thu thuần của SIP đạt 1.665,8 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán ghi nhận tăng 39% lên 1.337,9 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp tăng 155% lên 327,9 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể từ 11,8% lên 19,7%.

Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính giảm 18% xuống 118,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính ghi nhận 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi âm 126 tỷ đồng. Công ty cho biết, doanh thu tài chính giảm do thu lãi tiền gửi giảm. Còn chi phí tài chính tăng mạnh do quý II năm nay không phát sinh các khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh như cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng 58% lên 2,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp là 20,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 48,5 tỷ đồng do quý II năm ngoái công ty hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 6% còn 424,3 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 341,2 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SIP đạt 2.996,8 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận trước thuế đạt 682 tỷ đồng; lãi ròng tăng 30%, đạt 549,7 tỷ đồng.

Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh đạt 4.116 tỷ đồng doanh thu và 650 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 72,8% chỉ tiêu doanh thu và vượt 4,9% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tổng tài sản doanh nghiệp đến cuối quý II đạt hơn 17.410 tỷ đồng, tăng 4% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 855 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng đạt 3.072 tỷ đồng. Mặt khác, nợ phải trả của SIP tăng 2%, lên gần 14.144 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/7, cổ phiếu của SIP tăng 1,1% đạt 178.000 đồng/CP.

Tin bài liên quan