Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) đặt kế hoạch lợi nhuận tăng nhẹ năm 2021 lên 170 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Mã chứng khoán: THG - sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức ngày 19/4 tại Tiền Giang.
Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) đặt kế hoạch lợi nhuận tăng nhẹ năm 2021 lên 170 tỷ đồng

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 170 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,6% và tăng 1,5% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến tổng giá trị đầu tư 632 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 50%.

Trong năm 2021, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản, hạ tầng khu/cụm công nghiệp; sản xuất kinh doanh bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẵn.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 tỷ lệ 50%. Trong đó, 40% là tiền và 10% là cổ phiếu.

Trước đó, doanh nghiệp công bố tình hình kinh doanh năm 2020 với doanh thu đạt 1.781,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 167,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 37,6% và 55% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp đã hoàn thành được 145,6% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm 2020, doanh thu của doanh nghiệp tăng trưởng chủ yếu do doanh thu lĩnh vực bất động sản tăng 104% lên 274,4 tỷ đồng; doanh thu bán vật tư hàng hóa, thành phẩm tăng 38,3% lên 1.217,3 tỷ đồng; doanh thu thi công công trình xây dựng tăng nhẹ 3,6% lên 281,8 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất là 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 115 tỷ đồng và tổng giá trị đầu tư là 493 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 16,7% lên 1.449 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 381,8 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 374,4 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 234,3 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 210,1 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản.

Trong đó, tồn kho có tới 205,2 tỷ đồng là các dự án kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp không thuyết minh cụ thể từng dự án.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/3, cổ phiếu THG tăng 3.700 đồng lên 80.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan