Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG): Quý I/2021 doanh thu tăng gần 8% lên 369,4 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Mã chứng khoán: THG - sàn HOSE)  công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG): Quý I/2021 doanh thu tăng gần 8% lên 369,4 tỷ đồng

Theo đó, trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 369,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,9% và 50,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ từ 22,1% lên 22,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 11,8% lên 84,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 41,1% so với với cùng kỳ về 7,6 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Được biết, chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ giảm chủ yếu do doanh nghiệp ghi nhận hoàn nhập dự phòng 1,96 tỷ đồng so với cùng kỳ trích lập 3,7 tỷ đồng.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 170 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,6% và tăng 1,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu năm doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 21% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù kết quả kinh doanh tích cực nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính lại âm 13,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 41 tỷ đồng. Nguyên nhân dòng tiền âm do giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp).

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 3,1% so với đầu năm về còn 1.403,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 379,5 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản; tồn kho đạt 370,3 tỷ đồng, chiếm 26,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 245,2 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 214,8 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/4, cổ phiếu THG giảm 100 đồng, tương ứng giảm 0,13% về 79.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan