DBC lãi 129 tỷ đồng trong quý III/2016

DBC lãi 129 tỷ đồng trong quý III/2016

(ĐTCK) Theo CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) quý III/2016, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn đạt 129 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ năm 2015. 

Lũy kế 9 tháng, DBC đạt 6.456 tỷ đồng doanh thu (76,4% kế hoạch) nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 391 tỷ đồng, tương đương 134% kế hoạch và tăng 214% so với cùng kỳ năm 2015. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong quý IV/2016, HĐQT của DBC yêu cầu Ban điều hành tăng cường chỉ đạo, quản lý, giám sát các đơn vị theo hướng phải rà soát tất cả các chi phí, có biện pháp tiết kiệm triệt để nhằm hạ giá thành sản xuất.

HĐQT của DBC vừa thông qua việc tổ chức, sắp xếp và thành lập mới các đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi bao gồm: sáp nhập CTCP Tâm Tâm vào Công ty Hiệp Quang; thành lập các công ty lợn giống tại huyện Lương Tài (Bắc Ninh) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)...

Tin bài liên quan