DBD: Ngày GDKHQ nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 (25%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar - Mã chứng khoán: DBD - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2024

Lý do mục đích:

Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 25 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 31,25 cổ phiếu (=125 x 25/100). Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được nhận là 31 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ (0,25 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), thời gian từ 9h00 đến 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình bản gốc căn cước công dân cùng Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.