DC4: Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 10-20%/năm

(ĐTCK) Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP DIC số 4 (DC4), năm 2018, DC4 đặt mục tiêu doanh thu 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12,5 tỷ đồng, tăng 78,6% so với thực hiện năm 2017 và chia cổ tức cho cổ đông từ 5-10%/vốn điều lệ. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Việc tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng được thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho trái chủ.

Năm 2017, DC4 đạt 254 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 7 tỷ đồng, chia cổ tức và cổ phiếu thưởng  (dự kiến) tỷ lệ 6%.

Theo kế hoạch giai đoạn 2018-2023 mà HĐQT Công ty đặt ra, DC4 đặt mục tiêu hoàn thiện và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh truyền thống, trong đó trọng tâm là thi công, xây lắp công trình dân dụng và đầu tư, đảm bảo tốc độ tăng trưởng về giá sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận bình quân hàng năm từ 10-20%, tỷ lệ chia cổ tức bình quân từ 7-10%, nâng vốn điều lệ từng bước lên mức 150-200 tỷ đồng.

Tin bài liên quan