Đề xuất đầu tư Dự án Nhà máy nước Dung Quất 2

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi hoan nghênh việc Công ty TNHH Đầu tư phát triển CCG đề xuất đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy nước Dung Quất 2 tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa chủ trì nghe báo cáo đề xuất đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy nước Dung Quất 2 tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh việc Công ty TNHH Đầu tư phát triển CCG đề xuất đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy nước Dung Quất 2 tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.

Về chủ trương, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất dự án của Nhà đầu tư. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đề xuất ý tưởng đầu tư dự án nên UBND tỉnh chưa có cơ sở cho ý kiến về dự án này.

Để hoàn thiện nội dung đề xuất dự án theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư phát triển CCG chủ động phối hợp với các sở, ban ngành thực hiện đầy đủ các nội dung có liên quan đến dự án theo nội dung thông báo kết luận và các quy định pháp luật có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp cận đất đai để thực hiện dự án theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi rà soát và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc dự báo nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, đảm bảo hài hòa cung - cầu, tránh tình trạng cung vượt cầu dẫn đến khó khăn cho nhà đầu tư; nếu xảy ra tình trạng cung vượt cầu thì Sở phải chịu trách nhiệm; đồng thời chịu trách nhiệm tính toán, kiểm soát lưu lượng sử dụng nước đối với các công trình có sử dụng nguồn nước từ kênh chính Bắc cho phù hợp (nhất là các dự án ở cuối tuyến kênh).

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tính toán đề xuất phân kỳ đầu tư dự án hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan rà soát lại toàn bộ các nội dung có liên quan đến dự án nêu trên, đặc biệt là các quy hoạch: Quy hoạch tỉnh; Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045; Quy hoạch cấp nước; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch xây dựng… cho phù hợp.

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung như dự báo nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, đảm bảo nguồn cung, cầu trong tương lai cho phù hợp; phối hợp các sở, ngành hỗ trợ nhà đầu tư rà soát ranh giới sử dụng đất tại vị trí đầu nguồn kênh chính Bắc để đảm bảo đề xuất dự án không chồng lấn ranh giới với các dự án khác; đặc biệt là đảm bảo không chồng lấn các phân vùng cấp nước với các dự án đã và đang triển khai thực hiện; tính toán để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc sử dụng nước của các dự án khác ở cuối tuyến kênh chính Bắc, kênh B7; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân kỳ dự án cho phù hợp; chịu trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục có liên quan, làm cơ sở để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.

Tin bài liên quan