Đề xuất đưa Dự án Đa Khai mở rộng vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC - mã chứng khoán GEG) đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ Công thương trình Chính phủ xem xét bổ sung Dự án Đa Khai mở rộng vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII giai đoạn 2023 - 2030.
Đề xuất đưa Dự án Đa Khai mở rộng vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

Theo đó, Công ty cổ phần Điện Gia Lai cho biết, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thủy điện, sau khi nghiên cứu, đánh giá, rà soát thì UBND tỉnh, Sở Công thương và liên ngành đã thống nhất bổ sung Đa Khai mở rộng (nâng công suất Nhà máy thủy điện Đa Khai thêm 6MW) vào danh mục các nguồn điện tiềm năng tại Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Ngày 29/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Quyết định số 1727/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, Dự án Đa Khai mở rộng phù hợp với các điều kiện, tiêu chí, luận chứng theo Quy hoạch điện VIII, phù hợp với khả năng hấp thụ của hệ thống, khả năng giải tỏa công suất của lưới điện, giá thành điện năng và chi phí truyền tải hợp lý, giúp đảm bảo an toàn vận hành hệ thống, đảm bảo tính cũng như an ninh năng lượng.

Theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 1/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 thì Dự án Đa Khai mở rộng thuộc danh mục dự án dự phòng.

Theo hướng dẫn tại Thông báo 129/TB-CPCP ngày 29/3/2024 về kết luận của Thường trực Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050; văn bản số 2152/BCT-ĐL ngày 2/4/2024 của Bộ Công thương về việc phối hợp cung cấp số liệu bổ sung để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, trong đó khuyến khích bổ sung nghiên cứu mở rộng các dự án hiện hữu.

Từ đó, Điện Gia Lai đề xuất UBND tỉnh, Sở Công thương xem xét kiến nghị Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ xin bổ sung Dự án Đa Khai mở rộng công suất 6MW vào Danh mục các dự án được triển khai giai đoạn 2023 - 2030 để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Dự án Nhà máy thủy điện Đa Khai (công suất 6MW), đã hoàn thành xây dựng và vận hành vào năm 2009 tại huyện Lạc Dương.

Tin bài liên quan