Đề xuất dừng Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hình thức PPP

0:00 / 0:00
0:00
Để Quốc hội có cơ sở quyết định chủ trương đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hình thức đầu tư công thì bắt buộc phải dừng chủ trương đầu tư dự án theo phương thức PPP.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ban quản lý dự án 85 vừa có tờ trình gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về việc dừng chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Theo đó, Ban quản lý dự án 85 kiến nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương dừng thực hiện dự án theo hình thức PPP theo Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 23/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đơn vị này cũng kiến nghị Bộ GTVT xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép các cơ quan, đơn vị được phân cấp làm cơ quan chủ quản thực hiện các dự án thành phần triển khai theo hình thức đầu tư công tận dụng toàn bộ khối lượng Ban Quản lý dự án 85 đã nghiên cứu, thực hiện làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo để đẩy nhanh tiến trình thực hiện.

Trước đó, tại Quyết định số 1602, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Tuy nhiên, căn cứ mức độ cấp thiết của các dự án và những bất cập trong việc triển khai theo phương thức PPP thời gian qua, để bảo đảm chắc chắn thành công dự án, Chính phủ đã có Tờ trình số 154/TTr-CP ngày 30/4/2022 trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hình thức đầu tư công.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án là phải không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư.

“Vì vậy, để Quốc hội có cơ sở quyết định chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hình thức đầu tư công thì thì bắt buộc phải dừng chủ trương đầu tư dự án theo phương thức PPP”, đại diện Ban quản lý dự án 85 cho biết.

Ban quản lý dự án 85 cho biết, chi phí thực hiện công tác chuẩn bị dự án trước đây khoảng 27,557 tỷ đồng. Các kinh phí này đã tổng hợp trong sơ bộ tổng mức đầu tư của Hồ sơ trình chấp thuận chủ trương Dự án và lập phương án Nhà đầu tư được lựa chọn sẽ hoàn trả cho Nhà nước và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1602.

Bên cạnh đó, tới thời điểm hiện tại, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đã được Ban quản lý dự án 85 hoàn thành. Tổng giá trị đã thực hiện khoảng 25,085 tỷ đồng trong đó giá trị đã giải ngân là 14,805 tỷ đồng.

Tin bài liên quan