Đề xuất ưu đãi mới về thuế cho doanh nghiệp

Đề xuất ưu đãi mới về thuế cho doanh nghiệp

(ĐTCK) Theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, mà Bộ Tài chính vừa công khai lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất một loạt chính sách ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp. 

Theo đó, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 17% kể từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2020. Tiêu chí xác định doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện theo quy định của Chính phủ. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 17% là doanh thu của năm trước liền kề. Thuế suất 17% không áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn; chuyển nhượng quyền góp vốn; từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm…

Cũng theo đề xuất của Bộ Tài chính, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới cung cấp dịch vụ phần mềm được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày 1/1/2017 đến hết 31/12/2020. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê, bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng để bán, cho thuê… theo quy định của Luật Nhà ở được áp dụng thuế suất 10% kể từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2020.

Tin bài liên quan