Ông Đinh Việt Tùng thay bà Vũ Thái Huyền lảm Chủ tịch HĐQT Bảo Minh

Ông Đinh Việt Tùng thay bà Vũ Thái Huyền lảm Chủ tịch HĐQT Bảo Minh

ĐHCĐ Bảo Minh: Trả cổ tức 20% bằng tiền mặt, dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 10:2

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt 20%, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng để mở rộng kinh doanh.

Chi cổ tức 20% bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu thưởng

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Bảo Minh tổ chức ngày 23/4 cũng đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Vũ Thái Huyền, bầu bổ sung ông Đinh Việt Tùng. Ông Đinh Việt Tùng sẽ thay bà Vũ Thái Huyền đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo Minh.

Dựa trên kết quả kinh doanh ấn tượng của năm 2020, Đại hội đã ra nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/CP) với thời gian thực hiện chậm nhất là quý II/2021.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Bảo Minh cũng đã ra nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu thưởng, nhằm mở rộng hoạt động tăng cường năng lực tài chính, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường, đón bắt các cơ hội tăng trưởng trong chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế.

Cụ thể, trong năm 2021, Bảo Minh sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho các đối tượng là các cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách, với tỷ lệ 10:2, tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 2 cổ phiếu thưởng.

Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ thực góp của Bảo Minh sẽ tăng thêm 20%, từ mức 913,54 tỷ đồng lên 1.096,24 tỷ đồng. Theo kế hoạch, việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ sẽ được tiến hành sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Bảo Minh cho biết, năm 2020, Bảo Minh đạt doanh thu 5.025 tỷ đồng, đạt 109,% kế hoạch đề ra, tăng trưởng 9,43% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế 233,2 tỷ đồng, đạt 105,7% so với kế hoạch. ROE ở mức 8,48%, đạt 105,98% so với kế hoạch. Tổng tài sản tăng 114,17%. Tỷ lệ biên khả năng thanh toán của Bảo Minh đạt 155%, tăng 2% so với năm trước (153%).

“Đây là kết quả kinh doanh “đầy khích lệ”, bởi năm 2020 là năm mà hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19”, ông Vũ Anh Tuấn nói.

Năm 2020, Bảo Minh cũng đã vượt ngưỡng doanh thu 5.000 tỷ đồng và tuân thủ các quy định về giới hạn an toàn trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định tại Thông tư 50 của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, năm 2020 cũng là năm thứ 5 liên tiếp Bảo Minh cũng được Tổ chức xếp hạng quốc tế AM.Best tái xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++ (Tốt).

Đặt mục tiêu doanh thu 5.024 tỷ đồng trong năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên Bảo Minh 2021 cũng đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu duy trì ở mức 5.024 tỷ đồng; phấn đấu đạt lợi nhuận kế toán trước thuế 277 tỷ đồng, tăng trưởng gần 19% so với mức thực hiện năm 2020.

Cùng với đó, Công ty phấn đấu đạt tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu tối thiểu đạt 10%, tăng trưởng hơn 18% so với năm 2020; và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 12%.

Để đạt mục tiêu này, Bảo Minh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để phát triển doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận như cải tiến chất lượng dịch vụ bảo hiểm; đa dạng hóa, tăng cường các kênh khai thác bancasurance, online, môi giới, đại lý…; chuẩn hóa các quy trình khai thác, bồi thường, giảm thiểu trục lợi bảo hiểm…

Bảo Minh cũng sẽ tập trung tái cấu trúc sản phẩm chưa có hiệu quả, như thân tàu biển, các dịch vụ lỗ nhiều năm và có thời gian chuyển dịch, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào các khách hàng lớn, tập trung quản lý để tạo hiệu quả, tiếp tục ứng phó với dịch Covid-19…

Được biết, kết thúc quý I/2021, hãng bảo hiểm này đã đạt tổng doanh thu 1.283 tỷ đồng, tăng trưởng 5,39% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 25,53% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua (vượt 0,53% tiến độ kế hoạch bình quân); lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 87,6 tỷ đồng, tăng trưởng 71,44% so với cùng kỳ và đạt 31,62% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tin bài liên quan