Ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành đã được Đại hội bầu bổ sung là Thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành đã được Đại hội bầu bổ sung là Thành viên HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023.

ĐHCĐ bất thường 2023 Vietcombank (VCB): Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và thông qua kế hoạch tăng vốn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 30/01/2023, tại Hội trường Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã chứng khoán VCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Vietcombank năm 2023 đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Vietcombank năm 2023 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số phiếu bầu cao.

Đại hội đồng cổ đông bất thường cũng thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 với kết quả nhất trí cao.

Đại hội giao/ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Phương án tăng vốn với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Phương án và triển khai thực hiện trên cơ sở Phương án được phê duyệt. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Vietcombank đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã được thông qua và kết quả phát hành thực tế.

Đại hội cũng giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018…

Tin bài liên quan