ĐHCĐ MBS: Phấn đấu top 3 về hiệu quả hoạt động và top 5 về thị phần môi giới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) MBS xác định trở thành Công ty chứng khoán có nền tảng giao dịch và chất lượng tư vấn tốt nhất Việt Nam; mục tiêu trên thị trường chứng khoán Việt Nam là nằm trong Top 3 về hiệu quả hoạt động và Top 5 về thị phần môi giới.
ĐHCĐ MBS: Phấn đấu top 3 về hiệu quả hoạt động và top 5 về thị phần môi giới

Đại hội cổ đông CTCK MBS ngày 21/4 được tổ chức với sự tham dự của các cổ đông nắm giữ cổ phần, đạt 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đã thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán có nhiều biến động, MBS đã đạt được một số kết quả khả quan trong nhiệm kỳ 2018 - 2022, cụ thể, tổng tài sản cuối năm 2022 đạt 10.641 tỷ đồng, tăng bình quân 30%/năm. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 đạt 4.485 tỷ đồng, tăng bình quân 32%/năm

Năm 2022 được xem là năm vô cùng khó khăn đối với thị trường chứng khoán toàn cầu cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm, tổng doanh thu năm 2022 của MBS đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng bình quân 17%/năm. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 514 tỷ đồng, giảm 10% so với năm đỉnh cao 2021; tăng bình quân 31%/năm trong giai đoạn 5 năm.

Công ty chủ động quản trị rủi ro an toàn hiệu quả, giữ vững tỷ lệ nợ xấu bằng 0% trong nhiều năm liên tiếp. Trong 5 năm qua, MBS thu xếp vốn, đảm bảo hoạt động cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế với 85.945 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Hàng năm, MBS đều chi trả cổ tức cho cổ đông với mức từ 10 - 20%.

Trong giai đoạn tiếp theo, MBS xác định trở thành Công ty chứng khoán có nền tảng giao dịch và chất lượng tư vấn tốt nhất Việt Nam; Mục tiêu nằm trong Top 3 thị trường chứng khoán Việt Nam về hiệu quả hoạt động và Top 5 thị trường chứng khoán Việt Nam về thị phần môi giới.

Đại hội thông qua kế hoạch 2023 với doanh thu đạt 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng, top 5 thị phần môi giới, vốn chủ sở hữu đạt trên 5.000 tỷ đồng. Đại hội cũng đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tin bài liên quan