ĐHCĐ TIG: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng gần 60%

ĐHCĐ TIG: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng gần 60%

(ĐTCK) Ngày 29/6/2020, CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG - HNX) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Theo Báo cáo của HĐQT TIG, năm 2019, tổng tài sản hợp nhất của Công ty đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 32,64% so với năm 2018; tổng tài sản công ty mẹ đạt gần 1.180 tỷ đồng, tăng 16,62% so với năm 2018; vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt gần 1.220 tỷ đồng, tăng 21,76% so với năm 2018; vốn chủ sở hữu công ty mẹ đạt trên 968 tỷ đồng, tăng 8,26% so với năm 2018.

Trong năm 2019, Công ty cũng đẩy mạnh công tác đầu tư vào công ty con, công ty liên kết để mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển lĩnh vực kinh doanh mới.

Cụ thể, đầu tư vào CTCP Tòa nhà Công nghệ xanh TIG - HDE; góp vốn thành lập 2 công ty về điện gió là CTCP Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 1; CTCP Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 2.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 của TIG đạt 409,8 tỷ đồng, tăng 35,14% so với năm 2018, đạt 91,07% kế hoạch đặt ra; tổng doanh thu công ty mẹ năm 2019 đạt 369,6 tỷ đồng, tăng 40,74% so với năm 2018, đạt 94,76% kế hoạch đặt ra.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 145,4 tỷ đồng, tăng 94,85% so với năm 2018, vượt 7,71% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 146,4 tỷ đồng, tăng 114,50% so với năm 2018, vượt 21,99% so với kế hoạch đặt ra. Trả cổ tức năm 2019 là 10%. 

Dù có những ảnh hưởng từ hậu đại dịch Covid-19, TIG vẫn đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 hết sức lạc quan với lợi nhuận trước thuế là 230 tỷ đồng, tăng gần 60% so với năm 2019.

Chia sẻ tại Đại hội, ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch HĐQT cho biết, năm 2019 là cột một quan trọng đánh dấu sự tăng trưởng vượt trội về doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Đặc biệt ở lĩnh vực kinh doanh điện gió mới có nhiều tiềm năng phát triển và phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn các sản phẩm “xanh”, thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, thông qua việc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,198.9

1.3 (0.11%)

 
VNIndex 1,198.9 1.3 0.11%
HNX 278.88 1.19 0.43%
UPCOM 88.58 -0.3 -0.34%
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022
09/08/2022