ĐHCĐ VNCC (VGV): Chủ tịch HĐQT không trả lời câu hỏi của cổ đông, viện cớ hết giờ để dừng chất vấn

ĐHCĐ VNCC (VGV): Chủ tịch HĐQT không trả lời câu hỏi của cổ đông, viện cớ hết giờ để dừng chất vấn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáng ngày 28/6, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC, mã VGV- UPCoM) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

VNCC có vốn điều lệ 357 tỷ đồng, hiện Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu hơn 87% vốn. Trong chương trình đại hội, có nội dung bầu thay thế hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026, song phải đến khi đại hội diễn ra, cổ đông mới được biết thành viên HĐQT bị miễn nhiệm và ứng viên thay thế. Theo đó, bà Nguyễn Thị Tố Trinh, hiện là Phó tổng giám đốc VNCC bị miễn nhiệm, SCIC giới thiệu ông Tống Văn Toàn, Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ tham gia HĐQT VNCC.

Đại hội nóng lên khi nhiều ý kiến giơ phiếu biểu quyết việc không đồng tình miễn nhiệm bà Trinh và bầu thay thế thành viên HĐQT mới, tỷ lệ được ghi nhận chiếm hơn 5%. Tuy nhiên với số phiếu áp đảo của SCIC, nội dung này hiển nhiên được thông qua.

Đến phần thảo luận, cổ đông đầu tiên đặt 2 câu hỏi. Thứ nhất, tại sao quản trị doanh nghiệp tại các công ty có vốn góp của VNCC như Coninco, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) rối ren, giải pháp mà Tổng công ty sẽ áp dụng để cải thiện công tác quản trị tại các doanh nghiệp này, từ đó gia tăng hiệu quả hoạt động, đóng góp cho hiệu quả của VNCC và đem lại lợi ích cho các cổ đông VNCC.

Thứ hai, đề nghị Chủ tịch Công ty cho biết về việc phân công, phân nhiệm và đóng góp của từng thành viên HĐQT VNCC với hoạt động của Tổng công ty, qua đó cổ đông có thể kỳ vọng việc thay thế thành viên HĐQT sẽ đem lại thay đổi tích cực cho doanh nghiệp.

Ông Thân Hồng Linh trao đổi với một số cổ đông

Ông Thân Hồng Linh trao đổi với một số cổ đông

Ông Thân Hồng Linh, Chủ tịch HĐQT VNCC chỉ trả lời chung chung là sau đại hội sẽ kiện toàn bộ máy, phân công thành viên HĐQT. Không chỉ các thành viên HĐQT, mà còn có cán bộ nhân viên của doanh nghiệp làm ra doanh thu, lợi nhuận.

Khi cổ đông nhắc ông Linh chưa trả lời câu hỏi của họ thì vị này nói “Đại hội không phải của mỗi chị”, rồi chuyển sang cổ đông khác.

Một cổ đông đặt tiếp câu hỏi tại sao VNCC lại thông qua điều lệ Coninco trao quyền quyết định tới 35% tài sản Công ty cho Chủ tịch HĐQT mà không trao quyền này cho HĐQT như đề xuất của nhiều cổ đông. Điều này có thể gây rủi ro cho phần vốn nhà nước mà VNCC đang sở hữu tại Coninco. Cổ đông thắc mắc, trong Đề án tái cơ cấu VNCC có đặt ra mức tăng trưởng giai đoạn 2023-2027 với tăng trưởng doanh thu bình quân 6-8%/năm, tổng doanh thu 1.300 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi năm có 260 tỷ đồng, trong khi riêng doanh thu năm 2022 đã đạt 266 tỷ đồng. Vậy tăng trưởng ở đâu?

Câu hỏi này tiếp tục không được ông Linh trả lời thỏa đáng khiến cổ đông phải trao đổi qua lại, câu thứ hai cũng không được ông Linh trả lời khiến cổ đông phải nhắc lại câu hỏi và đề nghị Ban chủ tọa trả lời. Ông Linh sau đó phân công một thành viên HĐQT khác trả lời nhưng nội dung không thuyết phục khiến cổ đông không thỏa mãn.

Sau khi 4 cổ đông hỏi, ông Linh nói: “Chúng ta không thể sa đà vào các nội dung không quan trọng. Đề nghị cổ đông gửi câu hỏi về tổng công ty, rồi doanh nghiệp trả lời và đăng lên trang web của Tổng công ty để quốc dân đồng bào đều xem được”.

Do nhiều cổ đông muốn tiếp tục đặt câu hỏi chất vấn và họ trực tiếp đứng lên đề nghị được hỏi nên Chủ tịch VNCC phải “nhượng bộ” thêm với một cổ đông khác. Vậy nhưng khi cổ đông này đề nghị được cung cấp thông tin về vai trò của từng thành viên HĐQT trong việc đóng góp vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp thì ông Linh lại trả lời: “Hôm nay chúng tôi không họp thi đua khen thưởng. Chúng tôi đều đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, nếu không chúng tôi làm sao đủ uy tín dẫn dắt doanh nghiệp tư vấn như thế này. Câu hỏi của chị thực ra chúng tôi không muốn trả lời. Nếu chị là cổ đông thì chịu khó lên giao lưu với doanh nghiệp để hiểu biết ngành nghề sâu sắc hơn, tránh hỏi những câu như thế”.

Là công ty đại chúng, song ông Linh lại cảnh báo các cổ đông khi họ chụp ảnh, quay phim ĐHCĐ, rằng không được xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân ông và quyền lợi của doanh nghiệp.

Với việc SCIC sở hữu cổ phần chi phối, đại hội VNCC đều thông qua tất cả các tờ trình HĐQT đưa ra. Theo đó, năm 2023, VNCC đặt kế hoạch doanh thu Công ty mẹ 210 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 6%.

Dù vậy, nhiều cổ đông nhỏ lẻ tham dự đại hội đều tỏ ra bức xúc với cung cách quản trị mà họ nhận xét là “không tôn trọng cổ đông” của lãnh đạo VNCC, thể hiện tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đại hội không có thời gian cho cổ đông thảo luận, chất vấn nhưng lại nghỉ giải lao khá dài, trong khi chương trình đại hội gửi đến cổ đông đã thống nhất không để thời gian giải lao.

Tin bài liên quan