ĐHĐCĐ Phân bón và Hoá chất Dầu khí (DPM): Mục tiêu lợi nhuận đạt 2.250 tỷ đồng, trả cổ tức 40%

ĐHĐCĐ Phân bón và Hoá chất Dầu khí (DPM): Mục tiêu lợi nhuận đạt 2.250 tỷ đồng, trả cổ tức 40%

(ĐTCK) Ngày 27/6, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thông qua kế hoạch lợi nhuận đạt 2.250 tỷ đồng, giảm 60%.

Năm 2023 tình hình có nhiều thách thức cho ngành phân bón nói chung và DPM nói riêng khi giá phân bón giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong mấy năm qua, trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng và Nhà máy Đạm Phú Mỹ dừng máy 1 tháng để bảo dưỡng theo định kỳ.

Trong tình hình đó, Công ty đặt kế hoạch thận trọng với doanh thu hợp nhất 17.372 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.250 tỷ, lần lượt giảm 8,6% và 60% so với thực hiện năm ngoái. Công ty cũng thông qua việc chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 40%.

“Tuy con số mục tiêu khá thận trọng, nhưng đây vẫn là các chỉ tiêu đầy thách thức, đòi hỏi nỗ lực rất lớn để hoàn thành”, ông Lê Cự Tân, Tổng giám đốc DPM nói.

Trong quý I/2023, DPM đã đạt được 3.264,6 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 262 tỷ đồng. Như vậy, hết quý I, DPM đã đạt gần 19% kế hoạch doanh thu và gần 11,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về hoạt động đầu tư, DPM dự kiến chi ra 492 tỷ đồng, trong đó 282 tỷ đồng dùng để mua sắm tài sản, trang thiết bị và 209 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản.

Trả lời thắc mắc của cổ đông về kế hoạch đầu tư 5 năm tới, ông Hoàng Trọng Dũng, Chủ tịch HĐQT DPM ước tính lượng vốn DPM cần khoảng 7.000 tỷ đồng để đầu tư các dự án. Công ty sẽ cân đối từ nguồn vốn tự có và vốn vay.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, mục đích là để đảm bảo tình hình chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ. Theo báo cáo tài chính của công ty mẹ của công ty tại ngày 31/12/2022, tổng vốn chủ sở hữu đạt 13.779 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần vốn điều lệ là 3.914 tỷ đồng.

Theo thông tin từ ông Hoàng Trọng Dũng, việc tăng vốn có thể được thực hiện dưới hình thức cổ phiếu thưởng.

Tại phiên họp, ĐHĐCĐ đã tiến hành miễn nhiệm, bầu mới, bầu lại một số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Theo đó, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Louis Nguyễn theo đơn từ nhiệm; hết nhiệm kỳ Thành viên HĐQT đối với ông Lê Cự Tân; hết nhiệm kỳ Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Vinh Văn và ông Lương Phương.

Đồng thời, thông qua bầu cử công khai tại phiên họp đã bầu các Thành viên HĐQT mới gồm ông Nguyễn Ngọc Anh, ông Hồ Quyết Thắng và Thành viên Ban Kiểm soát gồm bà Trần Thị Phượng, ông Lương Phương (tái cử).

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/6, cổ phiếu DPM đứng tại mức giá 35.100 đồng/CP.

Tin bài liên quan