Địa ốc Sài Gòn (SGR) thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Mã chứng khoán: SGR – sàn HOSE) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ từ 455,4 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.
Địa ốc Sài Gòn (SGR) thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng

Cụ thể, Địa ốc Sài Gòn dự kiến phát hành thêm gần 14,5 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành dự kiến 31,75%, nguồn vốn dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán.

Địa ốc Sài Gòn dự kiến thực hiện trong quý 4/2020 và ủy quyền cho ông Phạm Thu, Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Địa ốc Sài Gòn ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt đạt 33 tỷ đồng và 103 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% và 144% so cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả này không nhờ vào hoạt động cốt lõi mà chủ yếu đến từ chuyển nhượng vốn góp.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2020, Địa ốc Sài Gòn ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính 143,2 tỷ đồng, tăng 143,1% so với 6 tháng đầu năm 2019. Doanh nghiệp có thuyết minh doanh thu tài chỉnh chủ yếu 137,5 tỷ đồng từ chuyển nhượng vốn đầu tư.

Mặc dù ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm âm 224,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 326,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.951 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn 1.666 tỷ đồng tập trung ở khoản phải thu ngắn hạn 916 tỷ đồng và hàng tồn kho 646 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của 10 dự án chủ yếu tiếp tục tăng, lớn nhất ở dự án Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức với giá trị là 283,5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 04/09/2020, cổ phiếu SGR đóng cửa giá tham chiếu 24.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan