Điện Gia Lai (GEG): Top 5 Doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất năm 2021 - Nhóm Vốn hóa vừa

Điện Gia Lai (GEG): Top 5 Doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất năm 2021 - Nhóm Vốn hóa vừa

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC), mã chứng khoán GEG vừa được vinh danh Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty (QTCT) tốt nhất năm 2021 - Nhóm vốn hóa vừa tại Lễ Trao giải Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2021 (VLCA 2021).

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, GEC có tên trong danh sách giải thưởng danh giá này.

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2021 (Vietnam Listed Company Awards - VLCA) là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual Report Awards), do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức với sự tài trợ thường niên và duy nhất của Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital.

Năm 2021 là năm thứ 14 Cuộc bình chọn đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp niêm yết với sứ mệnh hỗ trợ, khích lệ các doanh nghiệp niêm yết nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, tăng cường khả năng truyền tải thông tin đến các nhà đầu tư, hướng đến quản trị hiệu quả và phát triển ngày càng bền vững.

Vượt qua những trở ngại và tác động của đại dịch Covid-19, sau hơn 6 tháng bình chọn, Ban tổ chức Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2021 đã chọn ra được 38 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất ở 3 hạng mục Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị công ty và Báo cáo phát triển bền vững để chính thức công bố ngày hôm nay.

Ngoài ra, ở mỗi hạng mục, Ban Tổ chức cũng chọn 01 doanh nghiệp có sự tiến bộ vượt bậc để trao giải "Tiến bộ vượt trội” nhằm ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc minh bạch thông tin.

GEC đoạt giải Top 5 Doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất năm 2021 - nhóm vốn hóa vừa
GEC đoạt giải Top 5 Doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất năm 2021 - nhóm vốn hóa vừa

Đối với hạng mục Quản trị công ty trong năm nay, Bộ tiêu chí đánh giá QTCT nâng lên độ khó lên mức cao hơn so với năm 2018 và 2019 nhằm nâng cao mức độ tuân thủ, tiếp cận các thông lệ QTCT quốc tế.

VLCA đã tiến hành đánh giá 520 Doanh nghiệp tăng 30% so với năm 2020, trong đó bao gồm 50 Doanh nghiệp Large-Cap, 150 Doanh nghiệp Mid-Cap và 320 Doanh nghiệp Small-Cap.

Sau hơn 6 tháng bình chọn bởi Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PwC, Ban tổ chức VLCA đã lựa chọn và tiến hành vinh danh 5 Doanh nghiệp QTCT tốt nhất vốn hóa lớn, 5 Doanh nghiệp QTCT tốt nhất vốn hóa vừa - trong đó GEC vinh dự đứng vị trí thứ 2 và 5 Doanh nghiệp QTCT tốt nhất vốn hóa nhỏ.

GEC đã phát triển hệ thống và quy trình để giám sát các hoạt động của Công ty theo cơ chế Quản trị - Kiểm soát - Quản lý nhất quán và toàn diện nhằm đảm bảo hoạt động chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Điều này đảm bảo sự Phát triển bền vững vì lợi ích tốt nhất cho Cổ đông và các Bên liên quan. Khung quản trị của GEC được xây dựng dựa trên 4 trụ cột cơ bản là Công bằng - Trách nhiệm - Giải trình - Minh bạch với 5 vấn đề chính bao gồm Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị (HĐQT) - Môi trường kiểm soát - Công bố và minh bạch - Quyền của cổ đông - Quan hệ với các bên liên quan.

Với việc tham khảo Bộ quy tắc QTCT theo thông lệ tốt nhất dành cho Công ty đại chúng Việt Nam năm 2019 do UBCKNN và IFC cùng phát triển, GEC luôn tiến hành đánh giá định kỳ về hệ thống QTCT.

Trong năm 2020, Công ty tiến hành đánh giá dựa trên 10 nguyên tắc và đáp ứng 148/172 khuyến nghị, tương ứng với tỷ lệ hoàn thành là 86% cao hơn 13% so với năm 2019, phản ánh nỗ lực không ngừng của HĐQT trong các hoạt động Quản trị, Kiểm soát và Quản lý.

Bên cạnh đó, GEC cũng song song áp dụng Đánh giá QTCT dựa trên Thẻ điểm ASEAN 2019, nhằm nâng cao công tác quản trị hướng đến sự minh bạch toàn diện nhằm mang đảm bảo tối đa cho lợi ích Cổ đông.

Tin bài liên quan