DIH: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (100:15)

CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/7/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2024

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

- Nội dung cụ thể: - Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).