DM7: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (5%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Dệt May 7 (Dm7 - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức phần còn lại bằng tiền năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 27/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty - địa chỉ: 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/07/2022 và xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu).