DND: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (11%)

DND: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (11%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DND - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai, Số 138, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân.