DNH: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (14%)

DNH: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (14%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/02/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty - số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn - thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, bắt đầu từ ngày 25/02/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.