DNL: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (DNL – UpCoM)

Thời gian thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,024.21

-50.31 (-4.91%)

 
VNIndex 1,024.21 -50.31 -4.91%
HNX 223.31 -11.82 -5.29%
UPCOM 82.41 -1.38 -1.67%