DNN: Ngày GDKHQ nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Mã chứng khoán: DNN - UpCOM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 29/7/2024

- Địa điểm thực hiện

:+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/7/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.