Doanh nghiệp nào trúng gói thầu xây dựng đê chắn sóng hơn 230 tỷ đồng ở Quảng Ngãi?

0:00 / 0:00
0:00
Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô trúng gói thầu thi công xây dựng Dự án Đê chắn sóng bến cảng Bến Đình với giá trị hơn 230 tỷ đồng.
Cảng Bến Đình được đưa vào hoạt động từ năm 2020.

Cảng Bến Đình được đưa vào hoạt động từ năm 2020.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đê chắn sóng bến cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn).

Cụ thể, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô là nhà thầu trúng gói thầu số 16 với giá hơn 230 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 720 ngày từ ngày ký hợp đồng (25/8/2023).

Dự án đầu tư công trình Đê chắn sóng bến cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn) do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, thời hạn sử dụng công trình 50 năm với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng hơn 207 tỷ đồng, số còn lại là chi phí khác có liên quan.

Theo đó, dự án có các hạng mục gồm: Thân đê với chiều dài 450 m, bề rộng mặt đê nơi lớn nhất là 16,4m và hẹp nhất là 6m , toàn bộ phần mặt đê được phủ bởi các khối phủ Accropode; cao trình đỉnh đê nơi cao nhất 6,6m và thấp nhất 4m. Hệ thống quan trắc sóng biển tại khu vực cảng Bến Đình.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm bảo vệ ổn định khu vực cảng Bến Đình, góp phần che chắn làm giảm sóng, hạn chế bồi lấp, giảm thiểu rủi ro thiên tai khu vực cảng, đảm bảo khai thác hiệu quả cảng Bến Đình.

Trước đó, tháng 11/2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công xây dựng cảng Bến Đình với tổng vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng và đến tháng 7/2020 được nghiệm thu hoàn thành.

Cảng Bến Đình là công trình cảng biển cấp 4, với 1 bến cầu tàu dài 240 m, bao gồm các hạng mục chính: bến cập tàu dài 87 m, cầu dẫn dài hơn 150 m, kè bảo vệ bờ dài gần 500 m, diện tích khu lấn biển gần 5ha, khu vực cảng hơn 3 ha, nhà ga rộng 1.000 m2, nhà làm việc 250 m2.

Tin bài liên quan