Lãnh đạo PVN trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.Ảnh PVEP

Lãnh đạo PVN trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.Ảnh PVEP

Đổi cả Chủ tịch và Tổng giám đốc, PVEP sẽ cổ phần hoá sau năm 2020

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa điều chuyển cả Chủ tịch HĐTV và Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò - Khai thác Dầu khí (PVEP) và bổ nhiệm các nhân sự mới nắm giữ những vị trí này.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quế thôi giữ chức Chủ tịch HĐTV PVEP để tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc Cửu Long JOC. Ông Trần Hồng Nam, Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV PVEP.

Ông Ngô Hữu Hải, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc PVEP cũng được chuyển sang giữ chức Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông. Đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc PVEP là ông Trần Quốc Việt, Trưởng ban Kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Việc điều động và thay thế cả Chủ tịch HĐTV và Tổng giám đốc của PVEP diễn ra khi PVN đang tiến hành Tái cơ cấu toàn diện với kế hoạch chỉ còn tập trung vào 3 lĩnh vực cốt yếu là thăm dò - khai thác, khí và chế biến dầu khí.

Cụ thể, PVEP bước vào giai đoạn chuẩn bị điều kiện để cổ phần hóa sớm nhất có thể sau năm 2020, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho phía Việt Nam. Theo đó, đến năm 2025, PVN sẽ chỉ duy trì nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại PVEP.

Tin bài liên quan