Đổi kế hoạch, SGN chỉ chia 30% cổ tức bằng tiền

Đổi kế hoạch, SGN chỉ chia 30% cổ tức bằng tiền

(ĐTCK) Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN) đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi phương án phân chia lợi nhuận. 

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 50% gồm 30% bằng tiền mặt (đã tạm ứng 15%) và 20% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm 4 triệu cổ phiếu. Sau khi phát hành, vốn điều lệ SGN sẽ tăng lên gần 240 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/3, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, với kết quả kinh doanh năm 2016 vượt kế hoạch, HĐQT đã trình nội dung chia thêm cổ tức 35% bằng tiền cho cổ đông, tổng cộng cổ tức năm 2016 là 50% bằng tiền mặt.

Năm 2016, SGN đạt doanh thu 883 tỷ đồng, vượt 29% và lợi nhuận sau thuế 174 tỷ đồng, vượt 51% kế hoạch đề ra.

Theo đó, HĐQT SGN đã quyết định trích thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT và Ban kiểm soát số tiền 1,15 tỷ đồng (đã thực hiện).

Đối với phần vượt kế hoạch, SGN trích thưởng 9,55 tỷ đồng cho Ban điều hành và 3,35 tỷ đồng cho HĐQT và Ban kiểm soát. Tổng cộng ban lãnh đạo Công ty nhận về gần 14 tỷ đồng tiền thưởng.

Tin bài liên quan