Đồng Nai giao thêm gần 200 ha đất phục vụ Dự án sân bay Long Thành

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 23/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành quyết định về việc giao thêm gần 200 ha đất (đợt 2) cho Cảng vụ Hàng không miền Nam để thực hiện Dự án sân bay Long Thành.

Đến nay, Đồng Nai đã bàn giao gần 1.500 ha đất phục vụ giai đoạn 1 sân bay Long Thành.

Theo đó, việc giao đất để Cảng vụ Hàng không miền Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại sân bay Long Thành theo quy định tại Điều 156 Luật Đất đai năm 2013. Mục đích sử dụng đất là đất giao thông; hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao các đơn vị có liên quan thực hiện quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các quy định khác của pháp luật; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê trong khu vực sân bay cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với tổ chức, cá nhân được Cảng vụ Hàng không miền Nam giao đất, cho thuê đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai có trách nhiệm xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa; thông báo cho tổ chức sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật (nếu có); chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế Đồng Nai và đơn vị liên quan xác định đơn giá thuê đất tại sân bay Long Thành; ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Sân bay Long Thành được xây dựng tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với diện tích 5.000 ha, trong đó giai đoạn 1 có diện tích hơn 1.800 ha, được khởi công vào tháng 1/2021, dự kiến năm 2025 sẽ đưa vào khai thác. Cuối năm 2020, Đồng Nai đã giao cho Cảng vụ Hàng không miền Nam hơn 1.280 ha đất. Đến nay, tổng diện tích đất tỉnh đã giao là gần 1.500 ha, còn thiếu khoảng 300 ha thuộc giai đoạn 1 của dự án.

Tin bài liên quan