Cầu Rạch Miễu của chủ đầu tư là Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, trong đó CII sở hữu 49,75% vốn điều lệ.

Cầu Rạch Miễu của chủ đầu tư là Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, trong đó CII sở hữu 49,75% vốn điều lệ.

Động thái vay - trả trái phiếu lòng vòng của CII

Những động thái lòng vòng vay - trả của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII, mã CII, sàn HoSE) tạo ít nhiều điểm gợn về sự ổn định tài chính, dù kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vượt kế hoạch đề ra.

Vượt kế hoạch 2019

CII đã hé lộ thông tin về kết quả kinh doanh năm 2019, nhưng khá vắn tắt. Cụ thể, tại văn bản công bố thông tin với nhà đầu tư, ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII cho biết, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn Công ty trong suốt một năm qua, CII đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất của CII (chưa trừ lợi thế thương mại) năm 2019 là 932 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất (sau khi trừ lợi thế thương mại) là 717 tỷ đồng. Doanh thu năm 2019 theo kế hoạch là 5.400 tỷ đồng, chi phí ước tính là 4.700 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức chi tối đa 32%, tùy thuộc vào tình hình tài chính mà việc chi trả cổ tức có thể bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

CII là doanh nghiệp có nhiều hoạt động đầu tư với đặc thù khác nhau. Theo đó, khi đưa ra ước tính chi phí, Công ty cũng có phương pháp tính riêng cho từng nhóm hoạt động đầu tư. Cụ thể, các khoản đầu tư vào các công ty niêm yết, chi phí hoạt động được CII tính bằng 0,5% tổng giá trị thị trường của các công ty trong danh mục, được xác định tại ngày 31/12 của năm tài chính liền trước.

Ngoài ra, công ty này cũng có cách tính chi phí riêng cho hoạt động đầu tư trực tiếp vào dự án, với 2 khoản chi cơ bản. Trong đó, giá trị xây dựng trong năm với các dự án đang trong quá trình đầu tư xây dựng được CII trích chi phí 1,15%. Đây được xem là nguồn kinh phí để CII thực hiện việc quản lý xây dựng các dự án này.

Bên cạnh đó, CII cũng trích chi phí khoảng 1,5% dòng tiền thu thực tế từ hoạt động kinh doanh bất động sản hoặc chuyển nhượng tài sản trong năm. Khoản trích này được coi như nguồn kinh phí để CII thực hiện việc tiếp thị và bán hàng.

Lòng vòng vay trả

CII là một trong những doanh nghiệp tỏ ra nhanh nhạy khi tận dụng khá triệt để ưu thế của thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ khi Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 2/2019. Theo đó, nhiều đợt phát hành trái phiếu được CII thực hiện thành công trong năm 2019, góp phần bổ sung nguồn vốn cho CII hiện thực hóa tham vọng tại các dự án lớn.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng nợ phải trả của CII đã lên tới hơn 19.500 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với đầu năm và lớn gấp 2,2 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ ngắn hạn và dài hạn đều có xu hướng tăng; giá trị nợ ngắn hạn đến cuối tháng 9/2019 là 9.059 tỷ đồng, tăng 39,3% so với đầu năm; giá trị nợ dài hạn là 10.469 tỷ đồng, tăng khoảng 30%.

Trong cơ cấu nợ, riêng khoản mục vay và nợ thuê tài chính dài hạn của CII đã lên tới 8.868 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Phần lớn giá trị vay tài chính dài hạn là các khoản vay trái phiếu.

Chính sự ảnh hưởng lớn của các khoản vay tài chính từ trái phiếu, nên động thái của CII liên quan đến trái phiếu đều có thể liên quan đến cán cân tài chính trong tương lai của doanh nghiệp này.

Đáng chú ý, CII có những động thái vay - trả trái phiếu khá lòng vòng. Gần đây nhất, vào thời điểm đầu năm 2020, ngay sau khi thực hiện một đợt phát hành trái phiếu quy mô hàng trăm tỷ đồng, Công ty cũng lập tức thực hiện trả nợ trái phiếu trước hạn cho khoản khác, khiến cho dòng tiền biến động ra vào đến… chóng mặt giới đầu tư.

Cụ thể, CII đã mua lại 40 triệu USD (tương đương hơn 902,9 tỷ đồng) giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017 từ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1. CII cho biết, với việc mua lại giá trị trái phiếu nói trên, dư nợ vay của Công ty đã giảm, qua đó cải thiện đáng kể các chỉ số tài chính.

Trong khi đó, cùng thời điểm này, CII hoàn tất đợt phát hành 2.500 trái phiếu, với tổng mệnh giá 250 tỷ đồng theo hình thức phát hành riêng lẻ. Đợt phát hành này có lãi suất 11% trong 3 tháng đầu và các kỳ tiếp theo bằng lãi suất 12 tháng của Ngân hàng VPBank cộng biên độ 3,85%, nhưng không thấp hơn lãi suất 11%.

Tin bài liên quan