Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Kinh Bắc (KBC)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhóm cổ đông ngoại vừa bán ra cổ phiếu tại Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã chứng khoán KBC - sàn HOSE) để giảm sở hữu.
Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Kinh Bắc (KBC)

Theo đó, nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán ra 500.000 cổ phiếu KBC để giảm sở hữu từ 5,07% về 4,96% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 29/7. Như vậy, sau giao dịch nhóm Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Kinh Bắc.

Trong đó, quỹ bán ra là Amersham Industries Limited bán ra 500.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1,95% về còn 1,846% vốn điều lệ.

Được biết, tính tới ngày 2/8/2021, Kinh Bắc vẫn chưa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021, báo cáo gần nhất là quý I/2021.

Quý I/2021, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 2.002 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 714,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 260,2% và 658,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 43,9% lên 56,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 360,6% so với cùng kỳ lên 1.123,3 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính âm 52,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 31,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 753,2% lên 107,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22,7% lên 80 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, doanh thu có dấu hiệu tăng đột biến kéo theo các chi phí bán hàng và quản lý cũng tăng mạnh.

Doanh nghiệp có thuyết minh lợi nhuận tăng đột biến do công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của KBC tăng 6,3% so với đầu năm lên 25.279,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 11.201,2 tỷ đồng, chiếm 44,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 8.643,2 tỷ đồng, chiếm 34,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.639,5 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/8, cổ phiếu KBC tăng 100 đồng lên 34.550 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan