Dragon Capital quay trở lại mua vào 1 triệu cổ phiếu Kinh Bắc (KBC)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Quỹ ngoại quay lại mua vào cổ phiếu tại Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã chứng khoán KBC - sàn HOSE).
Dragon Capital quay trở lại mua vào 1 triệu cổ phiếu Kinh Bắc (KBC)

Theo đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa mua thêm 1 triệu cổ phiếu KBC để nâng sở hữu từ 5,999% lên 6,17% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 25/11. Trong đó, quỹ mua vào là CTBC Vietnam Equity Fund để nâng sở hữu từ 1,14% lên 1,32% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 15/11, nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán ra 500.000 cổ phiếu KBC. Ngược lại, ngày 11/11 lại mua vào 1 triệu cổ phiếu KBC. Như vậy, trong một thời gian ngắn, nhóm Dragon Capital liên tục mua vào và bán ra cổ phiếu KBC.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, KBC ghi nhận doanh thu đạt 324,9 tỷ đồng, tăng 60,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế âm 59,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 8,7 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 56,9% về còn 48,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 37,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 43,7 tỷ đồng lên 158,9 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 115,3%, tương ứng tăng thêm 19,6 tỷ đồng lên 36,6 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 135%, tương ứng tăng thêm 102 tỷ đồng lên 177,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về lợi nhuận kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III/2021, công ty ghi nhận lợi nhuận cốt lõi tăng 56,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 38,67 tỷ đồng lên 106,62 tỷ đồng.

Như vậy, công ty lỗ quý III/2021 chủ yếu do chi phí tài chính tăng đột biến và chủ yếu là do chi phí lãi vay tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.076,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 733,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 231% và 659,7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, KBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.000 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2021, công ty hoàn thành 36,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/11, cổ phiếu KBC tăng 350 đồng lên 48.600 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan